Informatie

Gebruiksvoorwaarden 

Voorwaarden
1. Voorwaarden voor toepassing en goedkeuring.
1.1 Het aanbod en de verkoop van producten via de website www.sloanesquare.be, www.les-bohemiennes.com wordt aangeboden door het bedrijf Carher Sprl, met het ondernemingsnummer BE0475.858.541 en de maatschappelijke zetel te 7911 Frasnes-lez-Buissenal, Square du Centenaire 6 (de verkoper). De algemene verkoopvoorwaarden zijn die van de verkoper.
1.2 "Koper" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere producten koopt via de online winkel, evenals elke bezoeker van de online winkel.
1.3 De huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen aangeboden en gerealiseerd via de online shop www.sloanesquare.be, www.les-bohemiennes.com of andere overeenkomsten gesloten via de online shop.
1.4 De verkoper is alleen actief in België en Europa en kan uw bestelling daarom alleen accepteren als het afleveradres in België of Europa is en het afleveradres geen postbusadres is.
1.5 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de verkoopvoorwaarden.
2. Voltooiing van de overeenkomst
2.1 De verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper wordt vastgesteld na de bestelling van de koper en de bevestiging van de verkoper.
2.2 De ontvangst van de bevestiging door de koper heeft de verkoop beëindigd.
2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te accepteren of, indien nodig, de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, maar mits terugbetaling van de betaalde bedragen.
3. Prijs
3.1 De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, echter, de producten worden aangerekend op basis van de tarieven die golden op het moment van acceptatie van de bestelling.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten (typologisch) die in zijn aanbiedingen voorkomen.
3.4 De verschuldigde prijs is de prijs die wordt vermeld in de bevestigingsbrief.
4. Betaling
4.1 De volgende betalingsopties zijn beschikbaar voor het bestellen van producten via de online winkel: met Paypal of via overschrijving Bij gebruik van de hierboven vermelde betalingssystemen moet de koper uiteraard de voorwaarden van de betrokken beheerders respecteren, en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen tussen de koper en de systeembeheerder. betaling.
4.2 De verkoper gaat ermee akkoord om de veiligheid van de gebruiker van de online winkel te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van de online winkel en in het bijzonder schade veroorzaakt door derden die misbruik zouden worden gemaakt om de website of de website te maken. betaalsysteem.
4.3 De verkoper voldoet aan de regels om terugbetaling van door de consument betaalde bedragen toe te staan ​​in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en -informatie en consumentenbescherming.
4.4 Promoties en solden worden niet terugbetaald of geruild
5. Levering
5.1 De producten worden verzonden naar het bezorgadres dat is opgegeven bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
5.2 De koper stelt voor zo spoedig mogelijk te leveren. De in de online winkel aangegeven levertijden zijn echter slechts indicatief.
5.3 Indien de bestelde goederen niet binnen 30 dagen zijn geleverd, kan een extra termijn worden overeengekomen tussen de koper en de verkoper. Als er geen aanvullende periode is, wordt de overeenkomst door de wet beëindigd en betaalt de verkoper de ontvangen betaling binnen 30 dagen terug.
6. Recht op compensatie
6.1 Het recht op aftrek is alleen van toepassing op aankopen die via de webshop worden gedaan door natuurlijke of rechtspersonen die deze producten uitsluitend voor niet-professionele doeleinden verwerven of gebruiken.
6.2 De consument heeft het recht om aan de onderneming zonder betaling van een boete en zonder motivatie aan te geven dat hij afziet van de aankoop binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen of het sluiten van het dienstverband.
6.3 De goederen moeten worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en (een kopie van) de factuur / leveringsbon binnen dezelfde periode aan: Carher Sprl, Square du Centenary 6, 7911 Frasnes Lez Buissenal, België
6.4 Onvolledige, beschadigde, versleten of vuile goederen die door de consument worden verbruikt, worden niet teruggenomen.
6.5 Binnen 30 dagen na acceptatie van de retourzending, zal de verkoper alle betaalde bedragen terugbetalen, behalve voor directe verzendkosten.
6.6 Promoties en solden worden niet terugbetaald of geruild
6.7 Ex Artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en informatie en consumentenbescherming, retentierecht is niet van toepassing in het volgende geval: Levering van producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de consument of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben .
7. Vertrouwelijkheid
7.1 Uw persoonlijke gegevens worden door de verkoper opgeslagen en opgeslagen in uw persoonlijke account om de verkoper in staat te stellen uw transactie naar behoren af ​​te ronden. Eenmaal opgeslagen, worden uw volgende transacties versneld.

7.2 De verkoper houdt zich aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, rekening houdend met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat de gegevens verzamelt gegevens moeten de toestemming hebben van de persoon wiens persoonlijke gegevens zijn dat de gegevens relevant, correct en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon moet toegang hebben en het recht hebben om de informatie die hen aangaat te wijzigen.
7.3 De verkoper verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie aan andere organisaties door te geven voor commerciële doeleinden.
8. Garantie
8.1 Het product dat u ontvangt, moet voldoen aan het bestelde product. In geval van niet-naleving of defect, zal het product worden gerepareerd of vervangen. We respecteren altijd de wet op de garantie in overeenstemming met de Belgische wet.
9. Toepasselijk recht
9.1 De verkoop waarop deze verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik zijn bevoegd